Starania o bezpieczny hazard w UK

The Gambling Commission określiła swój plan na rok 2019-20, ze stałym naciskiem na ochronę konsumentów, zapobieganiu szkodom związanym z hazardem i podnoszeniu ogólnych standardów w branży.

Plan określa projekty i kamienie milowe, które brytyjski organ regulacyjny zamierza osiągnąć w ciągu najbliższych 12 miesięcy w ramach realizowanej strategii, która trwa od 2018 r. i potrwa do 2021 r.

Po wprowadzeniu ograniczeń FOBT (zmniejszenie maksymalnej stawki gry na terminalach), komisja zamierza wprowadzić zakaz używania kart kredytowych do finansowania gier hazardowych. Dodatkowo GC przyjrzy się sprawie projektowania gier i podejmie odpowiedni kroki, jeśli zdecyduje, że obecnie standardy są niewystarczające.

Uruchomiona zostanie nowa krajowa strategia na rzecz ograniczenia szkód związanych z hazardem, która wystartuje jeszcze w tym miesiącu. Wpływ nowej strategii będzie ściśle monitorowany.

Podjęte zostaną również dalsze prace nad odpowiedzialną reklamą. Komisja będzie współpracować z Urzędem ds. Standardów Reklamy w celu określenia skutecznych mechanizmów kontrolnych w celu złagodzenia wpływu reklam hazardowych na dzieci, młodzież i osoby szczególnie narażone.

Kontynuowane będą również starania o podniesienie standardów branżowych, przy czym program najlepszych praktyk dla licencjobiorców będzie promowany poprzez serię wydarzeń i publikacji. Następnie przeprowadzone zostaną korporacyjne oceny operatorów, aby zapewnić utrzymanie standardów.

0 / 5. Ocen: 0

Back to top button